វគ្គសិក្សា ២០២៤

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន 

Welcome to CJFTEC

0
សិក្ខាកាមសរុប.....នាក់
0
ស្រីសរុប...នាក់
កសិកម្ម ដំណាំបន្លែលើទឹក ដំណាំលើដី
កសិកម្ម ដំណាំបន្លែលើទឹក ដំណាំលើដី
 • ធ្វើថ្នាំពុលបែបធម្មជាតិ
 • សិក្សាពីវិធីធ្វើជីធម្មជាតិ
 • ការដាំដំណាំលើដី
កសិកម្ម ដំណាំផ្សិត
កសិកម្ម ដំណាំផ្សិត
 • ការសិក្សាវិធីបណ្ដុះផ្សិតចំបើង
 • វិធីបណ្ដុះផ្សិតអំបោះ
 • ពិធីបណ្ដុះផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរ
ជំនាញទេសចរណ៍ (អាហារ និងភេសជ្ជៈ)
ជំនាញទេសចរណ៍ (អាហារ និងភេសជ្ជៈ)
 • ការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ច
 • ការផ្ដល់សេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ
 • ការិយាល័យជួលមុខគេហកិច្ច
 • មុខវិជ្ជាបន្ថែមភាសាអង់គ្លេស ជំនាញទុន
  និងកុំព្យូទ័រ
ជំនាញ កសិកម្មកែច្នៃអាហារ
ជំនាញ កសិកម្មកែច្នៃអាហារ
 • ជំនាញកែច្នៃអាហារ
 • ការធ្វើនំខ្មែរនិងនំបរទេស
 • ការធ្វើបង្អែមផ្សេងៗ
 • ការធ្វើជ្រក់និងទឹកភេសជ្ជៈ
ជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋានគ្រឹះ
ជំនាញកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋានគ្រឹះ
 • ការប្រើប្រាស់ក្ដាចុច និងកណ្ដុល
 • ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រតាមស្ដង់ដា
 • ឈ្វែងយល់ពីកម្មវិធីMicrosoft word &Excel
 • យល់ដឹងពីការបោះយក​ឯកសារទីបោះពុម្ភ
ភាសាអង់គ្លេស
ភាសាអង់គ្លេស
 • មុខវិជ្ជាបន្លែមនៃ ជំនាញ់ទេសចរណ៍ និងកែច្នៃអាហាររាប់់ថយក្រោយ២០២៤

​​​

ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំរិញ

"តម្រង់ទិស លើកម្ពស់ និងផ្តល់សេវាអប់រំបច្ចេកទេសដល់សិស្ស និងមនុស្សពេញវ័យក្នុងចន្លោះអាយុ១៥ឆ្នាំដល់៤៥ឆ្នាំ ដោយមានការចូលរួមចំណែកពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍។ - ផ្តល់ចំណេះដឹង និងជំនាញដល់អ្នកបាត់បង់ ឱកាសសិក្សា - បង្កើតធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង្គម - បង្កើនជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋអោយចាកផុតពីបន្ទាត់ក្រីក្រ"